KARİYE MÜZESİ

BURADASINIZ: ANA SAYFA

KARİYE’DE YAPILAN ÖNEMLİ ONARIMLAR

Metokhites’in 1316 yılında İmparator tarafından, sarayın koruması ve yönetimi altında olan Khora Manastırı’nı restore etmesi için ‘ktetor’ (bani) olarak atanmasının ardından, Manastırın restorasyonu 1321 yılında tamamlanmıştır. Kilisenin ana kubbesi, kuzey tarafa bitişik iki katlı ek yapısı(Anneks), iç ve dış narteksler ile güneydeki ek şapeli (parekklesion), ayrıca naosun mermer kaplama levhaları ve mozaikleri, nartekslerin mozaik dekorasyonu ve ek şapelin freskoları hemen  hemen bugünkü görünümündeydi.  Güneydeki oda (diakonikon),  erken dönemlerde bemaya açılırken, 14.yy.’daki yapılan bu onarımlardan sonra, mermerle kapatılıp Parekklesion’na açılmıştır.

1766 tarihindeki  depremin ardından, kilisenin ana kubbesi çökmüş, yapı mimar İsmail Halife tarafından onarılmıştır. Orijinal 14. yüzyıl kubbesinin yerine de bu onarım sırasında, alçı ile kaplanmış ahşap (Bağdadi) bir kubbe yapılmıştır.

1875–1876 tarihleri arasında,  Sultan Abdülaziz döneminde, mozaikler Rum Mimar P. Kuppas tarafından temizlenerek, açığa çıkartılmış, yapının dış cephesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Narteksin üzerinin kurşunla kapatılabilmesi için kubbe aralarına mıcır dökülerek dolgu yapılması, yapının görünümünü olumsuz etkilemiş ve yapıya ağırlık vermiştir. 1894 yılındaki depremde,  minaresi yıkılan ve yapı hasar gören yapı, 1898 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından restore ettirilmiştir. 1929 yılında yapılan kısmi restorasyon çalışmalarında, naostaki Koimesis mozaiği temizlenerek ortaya çıkartılmıştır. Bu çalışmalar sırasında iç mekanda, Türk devrinde yapılmış olan bazı eklemeler  kaldırılmış,  bunlardan günümüze ulaşan minber ise Zeyrek Camii’ne (Pantokrator İsa Kilisesine) gönderilmiştir. 1948 yılından sonra yapı, Müzeler İdaresi’ne bağlanmıştır.

1947-1958 yılları arasında ‘Byzantine Institute of America’ ve ‘Dumbarton Oaks Research Institute’ tarafından Thomas Whittemore başkanlığında, 1958 yılına dek sürecek kapsamlı bir temizleme ve restorasyon çalışması yapılmıştır. Kariye’de 14. yüzyılın  karakteristik özelliğini taşıyan  fresko ve mozaikler gün ışığına çıkartarak, yapı bugün görülen haline kavuşturulmuştur.           

PAYLAŞ