KARİYE MÜZESİ

DIŞ NARTEKSTEKİ MEZAR NİŞLERİ (ARKOSOLYUM)

Batı duvarı kuzey aksta yer alan ikinci niş meazar nişidir(A). Lahit kapağı seviyesinin üzerinde buraya defnedilen kişilerin fresko resimleri yapılmıştır. Sahnede sol tarafta koltukta oturur vaziyette ve onun önünde ise ayakta duran iki figür yer almaktadır. Muhtemelen bu mezar nişi buraya defnedilen saraya mensup soylu bir aileye ait olmalıdır. Freskonun üst kısmı tahrip olmuştur.  

Batı duvarı güney aksta yer alan ilk niş meazar nişidir(B). Lahit kapağı seviyesinin üzerinde buraya defnedilen kişilerin kısmen korunmuş fresko resimleri bulunmaktadır. Sahnede yan yana ayakta durur vaziyette resmedilmiş üç figür yer alır. Uzun saray kostümleri (kaftan) giyen figürlerin sağ ve soldakinin kostümlerinin üzerinde palaelogoslara ait monogramlar işlenmiştir. Ortadakinin ise bir çocuk olduğu sanılmaktadır. Freskonun üst kısmı tahrip olmuştur.

Batı duvarı güney aksta yer alan ikinci niş meazar nişidir(C). Lahit kapağı seviyesinin üzerinde buraya defnedilen kişilerin kısmen korunmuş fresko resimleri bulunmaktadır. Freskonun alt kısmı korunmuş, üst kısmı tahrip olmuştur. Sahnede saray kostümleri içinde yan yana ayakta durur vaziyette resmedilmiş üç figür yer alır. Ortadaki figürün elbisesinin üzerinde Palaelogoslara ait monogramlar işlenmiştir. Bu mezar Saray ailesine mensup İrene Raoulaina Palaelogos’a aittir. Mezar nişinin yan duvarlarında  boydan, dini kostümler içinde sağda bir kadın solda ise bir erkek figürü tasvir edilmiştir. Niş kemerinin üstünde ortada mandorla içinde Blachernitissa tipinde Meryem tasvir bulunmaktadır. Bu tasvirin iki yanında madolyanlar içinde solda büst şeklinde ilahi (hymnograph) yazarlarından Maiuma’lı Aziz Kosmas, sağda Aziz John Damaskenos yer almakta, ellerindeki kağıtlarda  ise ölüme ilişkin sözler yazılıdır.

 

DIŞ NARTEKS LUNET VE PENCERE KEMERLERİNDEKİ TASVİRLER

Yapının dış narteks lunet ve pencere kemerlerinde yuvarlak madalyonlar  içersinde Azizlerin tasvirlerine yer verilmiştir. Ayrıca dört ana kemerde boydan  tasvir edilen azizler bulunmakta olup kuzeydeki kemerin doğu kısmında, genç aziz Andronikos ayakta, üzerinde tören kıyafeti ile elinde haç tutarken tasvir edilmiştir.  Bu aziz Roma İmparatoru Diocletian (M.S.284-305) döneminde,  işkence görmüş ve aziz ilan edilmiştir. Burada “Kilikyalı Andronikos” yazılıdır.

Kemerin batı kısmında ise Kilikya’dan gelmiş,  orta yaşlı bir asker olan Aziz Tarakhus ayakta, üzerinde tören kıyafeti ile elinde haç tutarken tasvir edilmiştir.   B u aziz de Roma İmparatoru  Diocletian (M.S.284-305) döneminde  işkence görmüş ve aziz ilan edilmiştir. Burada “Kilikyalı Tarakhus ” yazılıdır.

Girişin kuzeyindeki ikinci kemerin doğusunda muhtemelen Kapadokyalı Georgios, batısında ise tanımlanamayan bir aziz figürü bulunmaktadır. Aziz Georgios 3.yy.’ın sonlarına doğru doğmuş, Roma İmparatoru Diocletian (M.S.284-305) döneminde Hıristiyan olduğu anlaşılınca işkence görmüş ve idam edilmiştir.

Girişin güneyindeki ilk kemerin doğusunda muhtemelen Selanikli Demetrios, batısında ise  tanımlanamayan bir aziz yer almıştır. Demetrios’ta Roma İmparatoru Maksimian (235-238) Selanik’e geldiğinde Hıristiyanlar arasında gördüğü Demetrios’a ölüm cezası vermiştir. Bu nedenle kemerlerde yer alan azizler karşılıklı birbirlerinin yüzlerine bakar durumda betimlenmişlerdir.
Girişin güneyindeki ikinci kemerin doğusunda ve batısındaki aziz tasvirleri tanımlanamamaktadır.
Dış narteks doğu duvarındaki panolardan kuzey taraftaki ilk panoda, Hodegetria Meryemi, ikinci panoda Anna kucağındaki çocuk Meryem’le,  batı duvarında ise ilk panoda Yoahim betimlenmiştir. Güney taraftaki doğu duvardaki ilk panoda muhtemelen vaftizci Yahya tasvir edilirken, ikinci panoda ise herhangi bir figür bulunmamaktadır.
 

PAYLAŞ