KARİYE MÜZESİ

İSA’NIN MUCİZELERİNİ ANLATAN MOZAİKLER

Kana Düğünü Mucizeleri: Ana girişin üstündeki tonozun ortasında günümüze tam olarak gelemeyen mozaik tasvirde düğündeki ziyafet sahnesinin bir kısmı görülmektedir. Sağlam kalan diğer mozaiklerde ise İsa’nın ilk mucizelerine yer verilmiştir. Bunlardan kuzey yönünde bir boğanın kurban edilmesi ve küplere su doldurulması, güney yönünde ise boş ve dolu ekmek sepetleri görülmektedir.

Şarabın Çoğaltılması: İsa’nın insanlar önündeki ilk mucizesi olan suyun şaraba dönüştürülmesi ile ilgili olan bu sahnede İsa, annesi Meryem ve havariler, Galile’deki Kana kentinde bir düğüne giderler. Düğünde şarabın bittiğini öğrenen Meryem, İsa’ya giderek şarapların bittiğini söyler. İsa, düğündeki hizmetkarlara evdeki altı su küpünü su ile doldurmalarını ve elindeki şarap dolu bardağı su dolu küplere boşaltmasını ister. Daha sonra şaraba dönüşen bu sulardan bir kısmını düğünde olan valiye götürmelerini söyler. Vali şarap dolu kadehi içtiğinde gelin ve damada şimdiye kadar düğündeki en güzel şarabın bu olduğunu, daha önceden neden ikram etmeyip sakladıklarını söyler. Hizmetkarlara düğündeki herkese bu şaraplardan dağıtılmasını söyler. Bu mucizevi olaydan sonra buradaki tüm insanlar İsa’ya iman ederler. Tasvirli sahnede, hizmetkarlardan biri küplerden birine su koyarken, sağda bir hizmetkar omzunda taşıdığı bir amphora ile yaklaşmakta, vali ise elinde şarap kadehi tutarken, İsa’nın yanında Meryem ve havarilerden ikisi gözükmektedir.

Ekmeklerin Çoğaltılması: Boş ekmek sepetlerinin görüldüğü tonozun güneydoğu yönündeki bu sahnede İsa iki kişinin kendisine getirdiği ekmekleri vermelerini ister. İsa diğer insanların yiyeceği olmadığını bildiği için kutsamış olduğu bu ekmekleri kırarak yanındakilere verir ve herkesin kendisi gibi yapmasını ister.

Ekmeklerin Çoğaltılması: Tonozun güneybatı pandantifindeki sahnede ise 12 ekmek sepetinin doldurulduğu ve  düğüne gelen beş bin kişinin bu sayede doyurulabildiği anlatılmaktadır.           

İsa’nın Mucizeleri, cüzamlı hasta(Dış narteks): Sahnenin tamamen tahrip olduğu güneydeki ilk  tonozda İsa su üzerinde yürürken tasvir edilmiş, tonozun doğu kısmında cüzamlı bir hastanın ayağı görülebilmektedir.

Capernaum’lu felçli hasta(Dış narteks): Güneydeki ilk tonozda mozaiklerin büyük bir kısmı günümüze gelmemiştir. Bu kısımda ortada dekoratif bir madalyon, güneyinde ise yatakta  betimlenen Capernaum’lu bir felçlinin İsa tarafından iyileştirilmesi betimlenmiştir. İsa, Sebt günü için Capernaum’a döndüğünde, O’nun burada Havari Petrus’un evinde kaldığını öğrenen insanlar bulunduğu yere akın etmiştir. Ancak felçli bir adam oraya tek başına gidemediği için, kendisi dört kişinin taşıdığı bir yatakla İsa’nın yanına getirilir. Tasvirli sahnede, Felçli hastanın baş kısmında 4 kişi, İsa’nın yanında ise Havari Petrus ve diğerleri görülmektedir. Tasvirli sahnede “Koyun havuzundaki Mesih, felçliyi yatağından sözleri ile kaldırır” ve “Senin günahların sana affedildi” ibareleri yazılıdır.  Bu sahnenin yan tarafında günümüze tam olarak gelemeyen mozaik tasvirde “Mesih ödemli adama şifa verir” yazısı okunabilmektedir.

Aynı tonozun kuzeydoğu pandantifinde İsa dua eden felçli hastanın inancını görür ve O’na günahlarının affedildiğini söylemesi üzerine, bazı rahiplerin içlerinden günahların ancak Tanrı tarafından affedileceğini düşünmelerini, İsa hisseder ve felçli hastaya kalkmasını, yatağını alarak evine gitmesini söyler. Felçli adam uzandığı yerden kalkarak, yatağını sırtına aldığında, etrafındaki kalabalık hayrete düşerek, Tanrıya şükrederler.

Samiriyeli Kadın (Dış narteks): Tonozun kuzeybatı köşesinde ise bir kuyunun başında İsa ve Samiriyeli bir kadın görülmektedir.(Havariler yemek almaya gittikleri için İsa tek başına bir kuyunun yanında otururken, su çekmek için kuyuya Samiriye’li bir kadın gelir.) Kadın,  içmek için su isteyen İsa’ya, “Nasıl olur, sen bir Yahudi olarak benden su içmek istersin, çünkü ben Samiriye’li bir kadınım der. İsa ise eğer Tanrının armağanını ve bana içecek ver diyenin kim olduğunu bilseydin , o sana yaşam suyunu verirdi, der. Samiriye’li Kadın ise, su çekmek için gerekli malzemenin olmadığını, kuyunun çok derin olduğunu bu nedenle yaşam suyunu nasıl bulacağını, ayrıca bu kuyuyu veren ve buradan kendisi ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayan Yakub’dan daha mı yücesiniz der, İsa’ya . İsa ise sudan kim içerse yeniden susar, ancak kim benim vereceğim sudan içerse bir daha asla susamaz, ayrıca ona vereceğim su, sonsuz hayata açılan kuyudan olacaktır, der. Samiriye’li kadın ise Mesihin geleceğini ve kendilerine her şeyi söyleyeceğini demesi üzerine İsa,  kadına, kendisinin Mesih olduğunu söyler. Bu tasvirli sahnede “Mesih’in Samiriye’li Kadın ile konuşması” yazılıdır. 

İsa’nın Bir Kör ve Dilsizi İyileştirmesi (İç narteks): Kubbenin güney-batı pandantifinde, İsa’nın yanında Havari Petrus yer alır. İsa karşısında duran kör ve dilsizi iyileştirirken tasvir edilmiştir. Burada “kör ve dilsiz adama Mesih’in şifası” yazılıdır. 

İsa’nın İki Kör Adamın İyileştirmesi (İç narteks): Kubbenin kuzey-batı pandantifinde, İsa’nın yanında Havari Petrus yer alır. İsa’nın ağaçlık bir yerde oturan iki kör adamı iyileştirme sahnesine yer verilmiştir.  Burada “İki kör adama Mesih’in şifası”  yazılıdır. 

Petrus’un Kayınvalidesinin İyileştirilmesi (İç narteks): Kubbenin kuzey-doğu pandantifinde, İsa’nın bir yatak üzerinde yarı uzanır durumda olan Havari Petrus’un kayınvalidesini iyileştirme sahnesine yer verilmiştir. İsa’nın karşısındaki havari Petrus, arkasında ise diğer havariler gözükmektedir.   Burada Petrus’un Kayınvalidesine Mesih’in şifası”  yazılıdır. 

Şifa Arayan Kanamalı Kadın (İç narteks): Kubbenin güney-doğu pandantifinde, çok uzun yıllardan beri kan kaybından hasta olan bir kadının, İsa’nın arkadan eteklerine sarılarak şifa bulması konu edilmiştir. Tasvirli sahne açık bir alanda, etrafta ise  mimari yapılar ile inananlar grubu görülmektedir. Burada “Kan sorunlu kadına Mesih’in şifası” yazılıdır.

Kolu Hasta Gencin İyileştirilmesi (İç narteks): Kemerin doğu tarafında, kolu kurumuş olan bir hastanın, İsa’ya kolunu uzatarak şifa isterken tasvir edilmiştir. İsa havraya girdiğinde, burada sağ kolu hasta olan bir adamı görmesi üzerine, hastayı yanına çağırır ve havradaki kalabalığa seslenir. İsa kalabalığa, Pazar günleri iyilik veya kötülük yapmak yasal mıdır, hayat kurtarmak veya yıkmak diye sorar. Kalabalıktan hiçbir cevap gelmez. İsa, bunun üzerine sağ kolu kurumuş olan adama kolunu uzatmasını isteyerek,  onu iyileştirir. Tasvirli sahnede, “Kurumuş Kollu Hastaya Mesih’in şifası” yazılıdır.

Cüzamlı Bir Hastanın İyileştirilmesi (İç narteks): Kemerin batısındaki mozaik tasvir kısmen tahrip olmuştur. Burada, cüzzamlı bir hasta İsa’dan hastalığı için şifa isterken tasvir edilmiştir. Hasta adam, İsa’dan kendisini iyileştirmesini istemesi üzerine, İsa cüzamlı hastaya dokunarak onu iyileştirmiştir. Cüzamlı adamın, mimari bir yapı önünde sadece peştamal giymiş ve vücudunun bir kısmı açıkta bırakılmış ve üstündeki noktalarla cüzzamlı olduğu belirtilmiştir. Mozaikli sahnede İsa ve arkasındaki havarilerin ise gövdelerinin üst kısımları günümüze gelmemiştir. Tasvirli sahnede, “Cüzamlıya Mesih’in şifası” yazılıdır.

İsa’nın Zakkay’ı Çağırması: Rüşvet alarak haram yoldan para kazanan Zakkay, şehre gelen İsa’yı daha iyi görebilmek için incir ağacına çıkar. Kalabalığa rağmen Zakkay’ı fark eden İsa, onu yanına çağırarak günahlarını bağışlar. Zakkay’da servetinin yarısını fakirlere bağışlayarak din için hizmet eder.

İsa’nın sakatları iyileştirmesi (iç narteks): İç narteks güney bölümün batı lunetinde yer alan sahnede, sol tarafta üç havari ile birlikte İsa, karşısında ise  bir kısmı oturur vaziyette kadınlı, erkekli, çocuklu bir grup tasvir edilmiştir. Burada İsa tarafından kalabalık bir grubun iyileştirilmesi sahnesine yer verilmiştir. Tasvirli sahnede, , “ Birçok hastalıktan dertlilere Mesih’in şifası” ile “Mesih’in şifası…” ibaresinin devamı okunamamaktadır.

PAYLAŞ